Lovmappe

Lovmappe DDU

Dansk Dart Unions love administreres af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan i egen drift på udvalgte områder, selv korrigere i lovbogen, uden først at være godkendt på et Repræsentantskabsmøde.

Det forudsætter dog at bestyrelsen underretter repræsentantskabet om hvilke korrektioner der er foretaget, via DDUs elektroniske medier.

Repræsentantskabet kan altid på Repræsentantskabsmøder få vedtaget ændringer der efterfølgende indføres og/eller rettes til i lovbogen.

Aktive spillere og klubber kan foreslå ændringer til Dansk Dart Unions love jf. beskrivelserne i lovene.

Se Dansk Dart Unions love her - senest opdateret på repræsentantskabsmødet 17-04-2021.

Herudover findes reglementer inden for de underliggende aktivitetsområder:

Spillereglement

Turneringsreglement frem til 31-12-2023

Turneringsreglement pr. 01-01-2024

Stævnereglement

Juniorreglement

Ordensreglement

Vejledning, priser og krav til klubberne

Alkohol-retningslinjer

Rusmiddelkontrol

FAQ - medicin og doping - rusmiddeltest under DDU

Formular til ændringsforslag - Word-format

Formular til ændringsforslag - PDF-format